k.ú.: 793736 - Zubří u Nového Města na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597147 - Zubří NUTS5 CZ0635597147
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 283 3492481
zahrada 208 136362
travní p. 169 906229
lesní poz 96 3398499
vodní pl. nádrž umělá 1 736
vodní pl. rybník 11 93511
vodní pl. tok umělý 1 404
zast. pl. zbořeniště 1 63
zast. pl. 319 64927
ostat.pl. dráha 5 16363
ostat.pl. jiná plocha 234 167527
ostat.pl. manipulační pl. 5 31004
ostat.pl. neplodná půda 7 5742
ostat.pl. ostat.komunikace 63 62558
ostat.pl. silnice 11 49870
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 26003
ostat.pl. zeleň 17 8140
Celkem KN 1434 8460419
Par. DKM 1434 8460419
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 134
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 16
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 56
bez čp/če bydlení 10
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 12
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 3
Celkem BUD 317
LV 325
spoluvlastník 427

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.06.1998
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.06.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 19.08.2019 01:46

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.