k.ú.: 793710 - Týniště u Zubrnic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568384 - Zubrnice NUTS5 CZ0427568384
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42143 - Velké Březno

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 4322
zahrada 55 31671
travní p. 159 1092206
lesní poz ostat.komunikace 5 7136
lesní poz 62 435263
vodní pl. nádrž umělá 1 139
vodní pl. tok přirozený 4 2096
zast. pl. společný dvůr 14 5982
zast. pl. zbořeniště 6 3701
zast. pl. 47 13755
ostat.pl. dráha 2 16525
ostat.pl. jiná plocha 40 54926
ostat.pl. manipulační pl. 3 3424
ostat.pl. neplodná půda 41 23097
ostat.pl. ostat.komunikace 35 37063
ostat.pl. silnice 1 18957
ostat.pl. zeleň 1 330
Celkem KN 480 1750593
Par. DKM 480 1750593
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 45
LV 72
spoluvlastník 102

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.04.2000
ZMVM 1:2000 01.12.1991 25.04.2000
S-SK GS 1:2880 1843 01.12.1991 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 05.06.2020 13:40

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.