k.ú.: 793418 - Znojmo-město - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 593711 - Znojmo NUTS5 CZ0647593711
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 7 1965
orná půda skleník-pařeniš. 2 626
orná půda 856 2173627
vinice 53 152101
zahrada mez, stráň 3 1870
zahrada skleník-pařeniš. 10 3152
zahrada 3722 2605656
ovoc. sad 27 72164
travní p. 106 48455
lesní poz les(ne hospodář) 15 401390
lesní poz 32 229882
vodní pl. nádrž umělá 4 534
vodní pl. tok přirozený 22 110891
vodní pl. tok umělý 1 183
vodní pl. zamokřená pl. 1 2027
zast. pl. společný dvůr 48 21281
zast. pl. zbořeniště 27 9674
zast. pl. 6973 1535537
ostat.pl. dráha 30 298502
ostat.pl. jiná plocha 1599 948437
ostat.pl. manipulační pl. 203 399325
ostat.pl. mez, stráň 3 840
ostat.pl. neplodná půda 209 194022
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 11395
ostat.pl. ostat.komunikace 895 1110587
ostat.pl. pohřeb. 5 43856
ostat.pl. silnice 80 225854
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 27 89364
ostat.pl. zeleň 355 348404
Celkem KN 15319 11041601
Par. DKM 15319 11041601
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 11
č.p. byt.dům 667
č.p. doprava 10
č.p. garáž 47
č.p. jiná st. 55
č.p. obchod 15
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 412
č.p. prům.obj 16
č.p. rod.dům 1842
č.p. tech.vyb 11
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 17
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 1061
č.e. jiná st. 29
č.e. rod.rekr 385
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 21
bez čp/če garáž 710
bez čp/če jiná st. 1096
bez čp/če obchod 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 145
bez čp/če prům.obj 63
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 41
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 92
bez čp/če víceúčel 4
bez čp/če výroba 38
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 10
s roz.jed 3
Celkem BUD 6834
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 7154
byt.z. dílna 52
byt.z. garáž 505
byt.z. j.nebyt 204
byt.z. rozest. 26
obč.z. byt 422
obč.z. dílna 4
obč.z. garáž 22
obč.z. j.nebyt 47
obč.z. rozest. 38
obč.z. sk.bneb 3
Celkem JED 8478
LV 13615
spoluvlastník 25010

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.12.2011 1:1000 19.12.2011 *) část k.ú. podkladě výsledků JPÚ (upřesnění přídělů lokalita "Mansberk a zahrádky")
DKM 1:1000 19.10.2009 Intravilán a část extravilánu (mimo JPÚ "Mansberk")
Ins. A 1:1000 06.11.1952 19.12.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 22.09.2020 17:01

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička