k.ú.: 793256 - Sobín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 427 2644376
zahrada 128 98838
ovoc. sad 9 28186
travní p. 39 25365
lesní poz 6 255
vodní pl. nádrž umělá 3 3190
vodní pl. tok přirozený 45 15989
vodní pl. zamokřená pl. 1 1097
zast. pl. společný dvůr 3 1370
zast. pl. zbořeniště 2 961
zast. pl. 222 55935
ostat.pl. jiná plocha 115 52575
ostat.pl. manipulační pl. 4 3667
ostat.pl. neplodná půda 9 3099
ostat.pl. ostat.komunikace 115 53288
ostat.pl. pohřeb. 1 771
ostat.pl. silnice 15 24745
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2136
ostat.pl. zeleň 4 4121
Celkem KN 1149 3019964
Par. DKM 1149 3019964
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 84
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 93
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 1
s roz.jed 2
Celkem BUD 217
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 91
obč.z. garáž 3
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. rozest. 40
Celkem JED 136
LV 419
spoluvlastník 821

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.02.2015
THM-V 1:1000 01.01.1973 17.02.2015
S-SK GS 1:2880 1840 17.02.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 07:31

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.