k.ú.: 792705 - Zduchovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 513512 - Zduchovice NUTS5 CZ020B513512
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 716 3602697
zahrada 322 197605
ovoc. sad 13 37211
travní p. 248 698825
lesní poz 267 2205445
vodní pl. nádrž umělá 5 8190
vodní pl. rybník 1 9889
vodní pl. tok přirozený 135 777710
zast. pl. společný dvůr 11 2696
zast. pl. zbořeniště 4 877
zast. pl. 360 84490
ostat.pl. jiná plocha 69 65839
ostat.pl. manipulační pl. 10 3775
ostat.pl. neplodná půda 482 548131
ostat.pl. ostat.komunikace 171 190959
ostat.pl. silnice 80 41278
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 18086
ostat.pl. zeleň 59 22943
Celkem KN 2966 8516646
Par. KMD 2966 8516646
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 70
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 28
č.p. rod.rekr 9
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 183
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 352
byt.z. byt 18
byt.z. garáž 8
Celkem JED 26
LV 511
spoluvlastník 880

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.09.2009
S-SK GS 1:2880 1839 01.09.2009 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 19.05.2019 15:01

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.