k.ú.: 792641 - Velká Zdobnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576948 - Zdobnice NUTS5 CZ0524576948
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52132 - Rychnov nad Kněžnou

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 11 6794
travní p. 557 1820205
lesní poz les s budovou 2 22
lesní poz 390 6492087
vodní pl. nádrž umělá 2 257
vodní pl. tok přirozený 62 36709
zast. pl. zbořeniště 2 917
zast. pl. 171 34296
ostat.pl. jiná plocha 129 43780
ostat.pl. manipulační pl. 6 11411
ostat.pl. neplodná půda 237 81016
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 485
ostat.pl. ostat.komunikace 105 115249
ostat.pl. pohřeb. 1 1654
ostat.pl. silnice 2 36970
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 16673
ostat.pl. zeleň 3 7075
Celkem KN 1693 8705600
PK 143 432619
GP 22 103443
Celkem ZE 165 536062
Par. KMD 1156 7405043
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 16
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 93
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 164
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 188
spoluvlastník 279

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2014
S-SK GS 1:2880 1840


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 06/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 30.09.2020 05:43

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička