k.ú.: 792641 - Velká Zdobnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576948 - Zdobnice NUTS5 CZ0524576948
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52132 - Rychnov nad Kněžnou

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 49 62494
travní p. mez, stráň 24 18221
travní p. plantáž dřevin 1 3508
travní p. 244 1672282
lesní poz les(ne hospodář) 19 5061885
lesní poz ostat.komunikace 1 2265
lesní poz 26 1618979
vodní pl. nádrž umělá 1 255
vodní pl. tok přirozený 27 33084
vodní pl. tok umělý 5 5749
vodní pl. zamokřená pl. 2 2716
zast. pl. zbořeniště 2 1223
zast. pl. 173 24513
ostat.pl. jiná plocha 158 79352
ostat.pl. manipulační pl. 9 16468
ostat.pl. mez, stráň 2 354
ostat.pl. neplodná půda 8 2819
ostat.pl. ost.dopravní pl. 9 626
ostat.pl. ostat.komunikace 90 162567
ostat.pl. pohřeb. 1 1834
ostat.pl. silnice 3 52260
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 4351
ostat.pl. zamokřená pl. 2 23990
Celkem KN 860 8851795
Par. DKM 843 4444077
Par. KMD 17 4407718
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 13
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 94
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 169
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 182
spoluvlastník 264

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 15.09.2021
KMD 1:1000 12.12.2014
S-SK GS 1:2880 1840 15.09.2021


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 13.08.2022 02:21

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.