k.ú.: 792535 - Hodonín u Zdíkovce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:388302333

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550728 - Zdíkov NUTS5 CZ0315550728
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3116 - Vimperk
Pověřený obecní úřad 31161 - Vimperk

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 74 578665
zahrada 50 25156
travní p. mez, stráň 9 3112
travní p. 137 790853
lesní poz 89 404077
vodní pl. nádrž umělá 1 101
vodní pl. tok přirozený 2 6574
vodní pl. tok umělý 10 3695
vodní pl. zamokřená pl. 2 1259
zast. pl. 60 22337
ostat.pl. jiná plocha 15 11182
ostat.pl. manipulační pl. 12 54735
ostat.pl. neplodná půda 93 79538
ostat.pl. ostat.komunikace 61 27524
ostat.pl. pohřeb. 1 10
ostat.pl. silnice 15 16952
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6587
ostat.pl. zamokřená pl. 1 4754
ostat.pl. zeleň 9 23346
Celkem KN 643 2060457
Par. DKM 643 2060457
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 3
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 60
LV 101
spoluvlastník 127

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.11.2009
ZMVM 1:2000 21.12.1988 11.11.2009
S-SK GS 1:2880 1837 21.12.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 29.09.2020 06:05

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička