k.ú.: 792454 - Masákova Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:388302333

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550728 - Zdíkov NUTS5 CZ0315550728
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3116 - Vimperk
Pověřený obecní úřad 31161 - Vimperk

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 155 717753
zahrada 177 138464
ovoc. sad 3 17528
travní p. mez, stráň 46 49010
travní p. 623 2406607
lesní poz 192 2515443
vodní pl. nádrž umělá 7 2042
vodní pl. rybník 1 1491
vodní pl. tok přirozený 85 7775
vodní pl. tok umělý 15 1817
zast. pl. zbořeniště 1 203
zast. pl. 227 54318
ostat.pl. jiná plocha 94 86356
ostat.pl. manipulační pl. 14 23512
ostat.pl. neplodná půda 205 101784
ostat.pl. ostat.komunikace 191 85899
ostat.pl. silnice 72 65040
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1878
ostat.pl. zamokřená pl. 3 8934
Celkem KN 2113 6285854
Par. DKM 2113 6285854
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 108
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 43
č.p. rod.rekr 4
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 220
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 345
spoluvlastník 465

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.2009
ZMVM 1:2000 16.03.1990 15.12.2009
S-SK GS 1:2880 1837 16.03.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 18.09.2020 09:56

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.