k.ú.: 792161 - Spálenec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:388302333

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550701 - Zbytiny NUTS5 CZ0315550701
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31093 - Volary

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 3 1187
travní p. 145 1557809
lesní poz 109 1249221
vodní pl. tok přirozený 5 43894
vodní pl. zamokřená pl. 23 124597
zast. pl. společný dvůr 2 45
zast. pl. zbořeniště 3 980
zast. pl. 22 5685
ostat.pl. dráha 2 26570
ostat.pl. jiná plocha 8 5036
ostat.pl. manipulační pl. 1 493
ostat.pl. neplodná půda 313 1706560
ostat.pl. ostat.komunikace 54 129838
Celkem KN 690 4851915
Par. KMD 690 4851915
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. rod.dům 1
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 22
LV 43
spoluvlastník 55

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.08.2012
S-SK GS 1:2880 1826 27.08.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 19.09.2020 03:55

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.