k.ú.: 792098 - Zbýšov v Čechách - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534625 - Zbýšov NUTS5 CZ0205534625
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 133 466839
zahrada 166 78211
travní p. 62 27786
lesní poz les s budovou 1 60
lesní poz 19 3411189
vodní pl. rybník 2 132773
vodní pl. tok přirozený 3 2317
vodní pl. tok umělý 2 7338
vodní pl. zamokřená pl. 1 876
zast. pl. společný dvůr 6 998
zast. pl. zbořeniště 1 59
zast. pl. 267 47471
ostat.pl. jiná plocha 94 46436
ostat.pl. manipulační pl. 44 34442
ostat.pl. neplodná půda 8 21551
ostat.pl. ostat.komunikace 78 37111
ostat.pl. pohřeb. 1 2065
ostat.pl. silnice 7 57906
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 36 16854
ostat.pl. zeleň 5 3072
Celkem KN 936 4395354
Par. DKM 2 1770
Par. KMD 934 4393584
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 13
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 2
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 107
bez čp/če bydlení 24
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 2
Celkem BUD 260
byt.z. byt 24
byt.z. garáž 8
Celkem JED 32
LV 281
spoluvlastník 382

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.03.2012
S-SK GS 1:2880 1838 23.03.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 04.06.2020 00:47

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.