k.ú.: 792071 - Krchlebská Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534625 - Zbýšov NUTS5 CZ0205534625
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 209 998282
zahrada 67 54569
travní p. 101 171868
lesní poz 32 52642
vodní pl. rybník 1 887
vodní pl. tok umělý 2 941
vodní pl. zamokřená pl. 1 1018
zast. pl. společný dvůr 1 236
zast. pl. zbořeniště 3 847
zast. pl. 48 27158
ostat.pl. jiná plocha 13 4593
ostat.pl. manipulační pl. 8 1499
ostat.pl. neplodná půda 15 9433
ostat.pl. ostat.komunikace 22 19151
ostat.pl. silnice 2 23631
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4680
ostat.pl. zeleň 1 2725
Celkem KN 527 1374160
Par. KMD 527 1374160
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 47
LV 87
spoluvlastník 113

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.04.2012
S-SK GS 1:2880 1838 27.04.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 24.08.2019 15:51

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.