k.ú.: 792063 - Klucké Chvalovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534625 - Zbýšov NUTS5 CZ0205534625
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 110 2538346
zahrada 99 86670
ovoc. sad 1 2837
travní p. 80 434388
lesní poz ostat.komunikace 1 3092
lesní poz 46 1549329
vodní pl. rybník 3 61066
vodní pl. tok přirozený 12 37933
zast. pl. společný dvůr 3 1087
zast. pl. zbořeniště 3 1336
zast. pl. 124 71369
ostat.pl. jiná plocha 10 2804
ostat.pl. manipulační pl. 19 38029
ostat.pl. neplodná půda 26 47566
ostat.pl. ostat.komunikace 61 100904
ostat.pl. silnice 8 39547
ostat.pl. zeleň 8 32208
Celkem KN 614 5048511
PK 7 5718
Celkem ZE 7 5718
Par. DKM 376 4855899
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 64
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 8
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 17
Celkem BUD 121
LV 169
spoluvlastník 228

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 05.03.2010 1:1000 31.03.2010 *)
S-SK GS 1:2880 1838


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 22.08.2019 14:13

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.