k.ú.: 792021 - Damírov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534625 - Zbýšov NUTS5 CZ0205534625
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 243 1445046
zahrada 36 29610
travní p. 116 250010
lesní poz 36 1023786
vodní pl. nádrž umělá 2 6546
vodní pl. tok umělý 12 5039
vodní pl. zamokřená pl. 1 2353
zast. pl. společný dvůr 1 260
zast. pl. zbořeniště 9 2050
zast. pl. 49 26460
ostat.pl. jiná plocha 8 2777
ostat.pl. manipulační pl. 27 20239
ostat.pl. neplodná půda 6 7736
ostat.pl. ostat.komunikace 31 39335
ostat.pl. silnice 2 18162
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 412
ostat.pl. zeleň 8 5827
Celkem KN 588 2885648
Par. KMD 588 2885648
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 8
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 48
LV 89
spoluvlastník 131

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.04.2012
S-SK GS 1:2880 1838 27.04.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 18.08.2019 13:47

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.