k.ú.: 792012 - Čejkovice u Zbýšova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 529524 - Čejkovice NUTS5 CZ0205529524
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2104 - Čáslav
Pověřený obecní úřad 21041 - Čáslav

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 200 1210962
zahrada 43 38295
ovoc. sad 3 9192
travní p. 139 348040
lesní poz 32 172031
vodní pl. nádrž umělá 2 1374
vodní pl. tok umělý 2 31631
vodní pl. zamokřená pl. 1 1568
zast. pl. společný dvůr 2 1726
zast. pl. zbořeniště 1 124
zast. pl. 38 27134
ostat.pl. jiná plocha 10 6003
ostat.pl. manipulační pl. 14 33054
ostat.pl. neplodná půda 17 14638
ostat.pl. ostat.komunikace 34 47892
ostat.pl. silnice 3 8702
Celkem KN 541 1952366
Par. KMD 541 1952366
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 21
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 4
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 38
LV 86
spoluvlastník 127

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2012
S-SK GS 1:2880 1838 31.05.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 20.05.2019 04:54

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.