k.ú.: 791849 - Malá Skalice u Zbraslavic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534617 - Zbraslavice NUTS5 CZ0205534617
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 15 281589
zahrada 11 7427
travní p. 17 113043
lesní poz 9 1468507
vodní pl. nádrž umělá 3 15622
vodní pl. rybník 1 3327
vodní pl. tok umělý 5 1433
zast. pl. zbořeniště 1 42
zast. pl. 8 5654
ostat.pl. manipulační pl. 1 168
ostat.pl. neplodná půda 15 9255
ostat.pl. ostat.komunikace 14 22361
ostat.pl. silnice 2 8055
ostat.pl. zeleň 5 9002
Celkem KN 107 1945485
Par. DKM 40 355130
Par. KMD 67 1590355
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. les.hosp 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 8
LV 17
spoluvlastník 23

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 19.11.2018
KMD 1:1000 18.08.2016 19.11.2018
S-SK GS 1:2880 1838 18.08.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 27.09.2020 07:01

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička