k.ú.: 791784 - Zbraslav u Štědré - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555622 - Štědrá NUTS5 CZ0412555622
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41034 - Žlutice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 158 3044105
zahrada 23 16648
ovoc. sad 1 3520
travní p. 39 300368
lesní poz 25 642942
vodní pl. nádrž umělá 8 1348
vodní pl. rybník 1 7040
vodní pl. tok přirozený 29 6178
vodní pl. tok umělý 30 18259
zast. pl. zbořeniště 1 1468
zast. pl. 44 28215
ostat.pl. jiná plocha 25 16833
ostat.pl. manipulační pl. 18 42951
ostat.pl. neplodná půda 26 21302
ostat.pl. ostat.komunikace 28 54710
ostat.pl. silnice 2 23598
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3129
ostat.pl. zeleň 6 4519
Celkem KN 465 4237133
Par. KMD 465 4237133
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 43
LV 41
spoluvlastník 52

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.10.2016
S-SK GS 1:2880 1841 21.10.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 19.09.2020 05:36

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.