k.ú.: 791563 - Zbizuby - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534609 - Zbizuby NUTS5 CZ0205534609
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 660 4034395
zahrada 185 123955
ovoc. sad 8 22977
travní p. 237 537603
lesní poz 116 1338387
vodní pl. nádrž umělá 9 12160
vodní pl. rybník 1 4917
vodní pl. tok přirozený 1 1309
vodní pl. tok umělý 1 906
zast. pl. společný dvůr 7 1849
zast. pl. zbořeniště 5 1208
zast. pl. 206 100624
ostat.pl. jiná plocha 33 22061
ostat.pl. manipulační pl. 29 78193
ostat.pl. neplodná půda 47 44835
ostat.pl. ostat.komunikace 100 106927
ostat.pl. silnice 8 65666
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2603
Celkem KN 1656 6500575
Par. KMD 1656 6500575
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 85
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 8
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 5
Celkem BUD 202
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 302
spoluvlastník 453

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2016
S-SK GS 1:2880 1838 20.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 20.08.2019 23:02

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.