k.ú.: 791563 - Zbizuby - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534609 - Zbizuby NUTS5 CZ0205534609
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 660 4037789
zahrada 185 124062
ovoc. sad 8 22977
travní p. 236 537259
lesní poz 116 1338387
vodní pl. nádrž umělá 9 12160
vodní pl. rybník 1 4917
vodní pl. tok přirozený 1 1309
vodní pl. tok umělý 1 906
zast. pl. společný dvůr 7 1849
zast. pl. zbořeniště 5 1208
zast. pl. 206 100512
ostat.pl. jiná plocha 33 22322
ostat.pl. manipulační pl. 31 79921
ostat.pl. neplodná půda 48 38161
ostat.pl. ostat.komunikace 104 108625
ostat.pl. silnice 8 65689
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2603
ostat.pl. zeleň 1 21
Celkem KN 1663 6500677
Par. KMD 1663 6500677
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 85
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 28
č.p. rod.rekr 8
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 8
Celkem BUD 201
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 298
spoluvlastník 450

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2016
S-SK GS 1:2880 1838 20.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 23.05.2019 13:36

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.