k.ú.: 791555 - Vranice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534609 - Zbizuby NUTS5 CZ0205534609
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21122 - Uhlířské Janovice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 310 2332273
zahrada 83 59732
ovoc. sad 2 8775
travní p. 296 618841
lesní poz les s budovou 15 536
lesní poz 173 1373025
vodní pl. nádrž umělá 7 1982
vodní pl. tok přirozený 7 56909
vodní pl. tok umělý 38 7611
zast. pl. společný dvůr 4 172
zast. pl. zbořeniště 5 597
zast. pl. 138 50368
ostat.pl. dráha 3 40096
ostat.pl. jiná plocha 19 2651
ostat.pl. manipulační pl. 7 14908
ostat.pl. neplodná půda 64 79354
ostat.pl. ostat.komunikace 75 73419
ostat.pl. silnice 1 29746
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 23 31373
Celkem KN 1270 4782368
Par. KMD 1270 4782368
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 6
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 51
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 143
LV 151
spoluvlastník 209

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.09.2017
S-SK GS 1:2880 1841 25.09.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 06.06.2020 04:06

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.