k.ú.: 791288 - Závišín u Bělčic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 550817 - Bělčice NUTS5 CZ0316550817
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3101 - Blatná
Pověřený obecní úřad 31011 - Blatná

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 46 1582307
zahrada 98 77930
travní p. 68 926758
lesní poz 56 4190297
vodní pl. nádrž umělá 1 701
vodní pl. rybník 5 75304
vodní pl. tok přirozený 8 32601
vodní pl. tok umělý 1 557
vodní pl. zamokřená pl. 1 3368
zast. pl. společný dvůr 2 2986
zast. pl. zbořeniště 1 566
zast. pl. 87 31282
ostat.pl. dráha 5 59968
ostat.pl. jiná plocha 49 90537
ostat.pl. manipulační pl. 4 12659
ostat.pl. neplodná půda 46 78221
ostat.pl. ostat.komunikace 65 105510
ostat.pl. silnice 15 82411
Celkem KN 558 7353963
PK 337 3297186
Celkem ZE 337 3297186
Par. DKM 102 46896
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
Celkem BUD 76
LV 147
spoluvlastník 289

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.11.2018
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 09/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 22.09.2020 17:20

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička