k.ú.: 791261 - Závišice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 568473 - Závišice NUTS5 CZ0804568473
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8112 - Kopřivnice
Pověřený obecní úřad 81121 - Kopřivnice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1021 3504397
zahrada 564 527342
ovoc. sad 4 29834
travní p. 426 701679
lesní poz 326 976297
vodní pl. nádrž přírodní 3 1008
vodní pl. nádrž umělá 1 1041
vodní pl. tok přirozený 138 66365
zast. pl. zbořeniště 8 2249
zast. pl. 524 139409
ostat.pl. dobývací prost. 5 1768
ostat.pl. dráha 1 4784
ostat.pl. jiná plocha 166 70263
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 3 1961
ostat.pl. manipulační pl. 8 14145
ostat.pl. neplodná půda 70 43703
ostat.pl. ostat.komunikace 352 139227
ostat.pl. pohřeb. 1 2053
ostat.pl. silnice 114 89662
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 5656
ostat.pl. zeleň 5 2994
Celkem KN 3745 6325837
Par. DKM 3745 6325837
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 335
č.p. rod.rekr 15
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 4
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 94
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 2
Celkem BUD 518
byt.z. byt 6
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 2
Celkem JED 9
LV 850
spoluvlastník 1176

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.12.2010
FÚO 1:2000 01.02.1982 09.12.2010
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.02.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 20.05.2019 10:54

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.