k.ú.: 791261 - Závišice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 568473 - Závišice NUTS5 CZ0804568473
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8112 - Kopřivnice
Pověřený obecní úřad 81121 - Kopřivnice

Statistické údaje (stav ke dni: 17.03.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1021 3508319
zahrada 562 527067
ovoc. sad 4 29834
travní p. 425 698270
lesní poz 326 976297
vodní pl. nádrž přírodní 3 1008
vodní pl. nádrž umělá 1 1041
vodní pl. tok přirozený 138 66365
zast. pl. zbořeniště 8 2249
zast. pl. 522 139171
ostat.pl. dobývací prost. 5 1768
ostat.pl. dráha 1 4784
ostat.pl. jiná plocha 166 70263
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 3 1961
ostat.pl. manipulační pl. 8 14145
ostat.pl. neplodná půda 70 43703
ostat.pl. ostat.komunikace 352 139227
ostat.pl. pohřeb. 1 2053
ostat.pl. silnice 114 89662
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 5656
ostat.pl. zeleň 5 2992
Celkem KN 3740 6325835
Par. DKM 3740 6325835
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 334
č.p. rod.rekr 15
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 4
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 94
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 2
Celkem BUD 516
byt.z. byt 6
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 2
Celkem JED 9
LV 849
spoluvlastník 1172

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.12.2010
FÚO 1:2000 01.02.1982 09.12.2010
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.02.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 20.03.2019 00:39

Aktuality

14.03.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2019) je k dispozici ke stažení.

04.03.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat 20. a 21. března 2019.

27.02.2019
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2019".