k.ú.: 791032 - Záříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 589161 - Záříčí NUTS5 CZ0721589161
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72032 - Chropyně

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 482 5066256
zahrada 318 280383
travní p. 94 463318
lesní poz les(ne hospodář) 6 3612
lesní poz 11 1618696
vodní pl. tok přirozený 11 123003
vodní pl. tok umělý 2 1977
vodní pl. zamokřená pl. 2 2723
zast. pl. 382 133406
ostat.pl. jiná plocha 96 44084
ostat.pl. manipulační pl. 25 51024
ostat.pl. ostat.komunikace 122 177594
ostat.pl. pohřeb. 3 7169
ostat.pl. silnice 8 67523
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12386
ostat.pl. zeleň 3 2478
Celkem KN 1567 8055632
Par. DKM 1567 8055632
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 266
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 3
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 372
byt.z. byt 26
obč.z. byt 9
Celkem JED 35
LV 494
spoluvlastník 832

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.08.1996
S-SK ŠS 1:2880 1830 05.08.1996 scelovací řízení


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 05.12.2019 19:21

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.