k.ú.: 791032 - Záříčí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 589161 - Záříčí NUTS5 CZ0721589161
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72032 - Chropyně

Statistické údaje (stav ke dni: 15.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 482 5066256
zahrada 317 280059
travní p. 94 463318
lesní poz les(ne hospodář) 6 3612
lesní poz 11 1618696
vodní pl. tok přirozený 11 123003
vodní pl. tok umělý 2 1977
vodní pl. zamokřená pl. 2 2723
zast. pl. 383 133757
ostat.pl. jiná plocha 97 43956
ostat.pl. manipulační pl. 25 51024
ostat.pl. ostat.komunikace 122 177694
ostat.pl. pohřeb. 3 7169
ostat.pl. silnice 8 67523
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12386
ostat.pl. zeleň 3 2478
Celkem KN 1568 8055631
Par. DKM 1568 8055631
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 266
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 3
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 373
byt.z. byt 26
obč.z. byt 21
Celkem JED 47
LV 496
spoluvlastník 834

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.08.1996
S-SK ŠS 1:2880 1830 05.08.1996 scelovací řízení


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 15.07.2020 05:19

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.