k.ú.: 790982 - Zárubice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591955 - Zárubice NUTS5 CZ0634591955
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61131 - Hrotovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 338 3106581
zahrada 71 63081
ovoc. sad 9 31447
travní p. 96 167398
lesní poz 86 1881000
vodní pl. nádrž umělá 2 1184
vodní pl. rybník 3 73004
vodní pl. tok přirozený 8 3268
vodní pl. tok umělý 3 230
zast. pl. 97 42752
ostat.pl. jiná plocha 17 20814
ostat.pl. manipulační pl. 4 16976
ostat.pl. neplodná půda 8 3199
ostat.pl. ostat.komunikace 46 72071
ostat.pl. silnice 2 35415
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2586
ostat.pl. zeleň 5 1165
Celkem KN 796 5522171
Par. KMD 796 5522171
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 16
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 96
LV 133
spoluvlastník 186

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2012
Ost. 1:2500 31.12.1902 26.11.2012
S-SK ŠS 1:2880 1824 31.12.1902


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 19.09.2020 05:43

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.