k.ú.: 790958 - Zámrsk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581224 - Zámrsk NUTS5 CZ0534581224
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 877 3543364
zahrada 283 153033
ovoc. sad 1 18353
travní p. 467 800864
lesní poz 50 196678
vodní pl. rybník 5 15807
vodní pl. tok přirozený 305 103239
zast. pl. společný dvůr 9 1921
zast. pl. zbořeniště 11 3638
zast. pl. 366 143234
ostat.pl. dráha 17 10450
ostat.pl. jiná plocha 148 145193
ostat.pl. manipulační pl. 37 35003
ostat.pl. ostat.komunikace 125 130135
ostat.pl. pohřeb. 1 2785
ostat.pl. silnice 24 89898
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 17277
ostat.pl. zeleň 10 18217
Celkem KN 2738 5429089
Par. KMD 2738 5429089
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 79
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 14
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 136
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 7
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 36
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 16
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 340
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 420
spoluvlastník 780

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2012
S-SK GS 1:2880 1839 27.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 22.05.2019 05:08

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.