k.ú.: 790958 - Zámrsk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581224 - Zámrsk NUTS5 CZ0534581224
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 879 3540492
zahrada 285 152980
ovoc. sad 1 18353
travní p. 469 800864
lesní poz 50 196678
vodní pl. rybník 5 15807
vodní pl. tok přirozený 305 103239
zast. pl. společný dvůr 9 1921
zast. pl. zbořeniště 11 3638
zast. pl. 370 146159
ostat.pl. dráha 17 10450
ostat.pl. jiná plocha 151 145897
ostat.pl. manipulační pl. 37 35003
ostat.pl. ostat.komunikace 126 129431
ostat.pl. pohřeb. 1 2785
ostat.pl. silnice 24 89898
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 17277
ostat.pl. zeleň 10 18217
Celkem KN 2752 5429089
Par. KMD 2752 5429089
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 76
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 14
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 139
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 6
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 36
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 16
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 341
byt.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 424
spoluvlastník 790

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2012
S-SK GS 1:2880 1839 27.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 01.06.2020 18:17

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.