k.ú.: 790711 - Mažice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 562866 - Mažice NUTS5 CZ0317562866
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3110 - Soběslav
Pověřený obecní úřad 31102 - Veselí nad Lužnicí

Statistické údaje (stav ke dni: 07.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 667 3691714
zahrada 63 46708
travní p. 279 783830
lesní poz 4 117912
vodní pl. nádrž umělá 3 4295
vodní pl. tok přirozený 11 15890
vodní pl. tok umělý 109 47571
vodní pl. zamokřená pl. 7 12322
zast. pl. zbořeniště 3 519
zast. pl. 119 75732
ostat.pl. jiná plocha 50 540978
ostat.pl. manipulační pl. 45 57825
ostat.pl. neplodná půda 2 846
ostat.pl. ostat.komunikace 89 75159
ostat.pl. silnice 19 34941
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11040
Celkem KN 1472 5517282
Par. DKM 7 18796
Par. KMD 1465 5498486
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 83
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 6
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 113
LV 194
spoluvlastník 331

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 10.12.2019 1:1000 10.12.2019 *)
KMD 1:1000 28.12.2015
S-SK GS 1:2880 1828 28.12.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 13.08.2022 02:46

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.