k.ú.: 790362 - Zaječice u Chrudimi - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572578 - Zaječice NUTS5 CZ0531572578
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 11.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1062 6903396
zahrada 410 244961
ovoc. sad 20 75238
travní p. 159 346034
lesní poz 145 3879847
vodní pl. nádrž přírodní 1 511
vodní pl. nádrž umělá 4 16744
vodní pl. rybník 10 31408
vodní pl. tok přirozený 12 46708
zast. pl. společný dvůr 4 292
zast. pl. 567 242666
ostat.pl. dráha 3 64552
ostat.pl. jiná plocha 101 44435
ostat.pl. manipulační pl. 48 85147
ostat.pl. neplodná půda 81 46193
ostat.pl. ostat.komunikace 160 183201
ostat.pl. silnice 12 121432
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11255
ostat.pl. zeleň 13 4084
Celkem KN 2815 12348104
Par. KMD 2815 12348104
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 106
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 265
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če výroba 38
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 539
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 672
spoluvlastník 1164

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.10.2016
S-SK GS 1:2880 1839 11.10.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 17.08.2019 23:04

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.