k.ú.: 790303 - Záchlumí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581208 - Záchlumí NUTS5 CZ0534581208
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53153 - Žamberk

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 130 2092943
zahrada 213 165442
travní p. 281 1429195
lesní poz 161 1529226
vodní pl. nádrž přírodní 2 315
vodní pl. tok přirozený 12 75961
vodní pl. tok umělý 2 1722
vodní pl. zamokřená pl. 1 263
zast. pl. společný dvůr 3 101
zast. pl. zbořeniště 11 2426
zast. pl. 217 50479
ostat.pl. jiná plocha 47 16333
ostat.pl. manipulační pl. 10 9090
ostat.pl. neplodná půda 5 1812
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 10672
ostat.pl. ostat.komunikace 116 209945
ostat.pl. silnice 1 32877
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2022
ostat.pl. zeleň 51 77295
Celkem KN 1268 5708119
Par. DKM 663 5361768
Par. KMD 605 346351
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 38
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 85
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 4
č.e. výroba 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 10
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 202
byt.z. byt 54
Celkem JED 54
LV 320
spoluvlastník 505

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 20.10.2018 1:1000 02.11.2018 *)
KMD 1:1000 29.06.2011
S-SK GS 1:2880 1840 29.06.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 27.09.2020 06:57

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička