k.ú.: 789895 - Předbořice u Zahořan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:382206812

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549517 - Kovářov NUTS5 CZ0314549517
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3107 - Milevsko
Pověřený obecní úřad 31071 - Milevsko

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 138 2931393
zahrada 133 107821
travní p. 181 1549096
lesní poz 56 515658
vodní pl. nádrž přírodní 3 885
vodní pl. nádrž umělá 6 11021
vodní pl. rybník 6 98992
vodní pl. tok umělý 9 34267
vodní pl. zamokřená pl. 3 9181
zast. pl. společný dvůr 6 1132
zast. pl. zbořeniště 2 349
zast. pl. 121 53302
ostat.pl. jiná plocha 23 22592
ostat.pl. manipulační pl. 13 17587
ostat.pl. neplodná půda 53 150048
ostat.pl. ostat.komunikace 64 156771
ostat.pl. pohřeb. 2 906
ostat.pl. silnice 4 28042
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 6215
Celkem KN 829 5695258
Par. DKM 472 5440897
Par. KMD 357 254361
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 71
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 13
bez čp/če zem.used 7
rozestav. 1
Celkem BUD 116
LV 183
spoluvlastník 272

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 26.09.2018
KMD 1:1000 09.12.2013
S-SK GS 1:2880 1830 26.09.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 27.09.2020 05:46

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička