k.ú.: 789739 - Raková - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585998 - Zádveřice-Raková NUTS5 CZ0724585998
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7211 - Vizovice
Pověřený obecní úřad 72111 - Vizovice

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 322 1417648
zahrada 125 97590
ovoc. sad 15 24117
travní p. 175 279934
lesní poz 75 417446
vodní pl. tok přirozený 14 11005
vodní pl. zamokřená pl. 5 5496
zast. pl. společný dvůr 4 354
zast. pl. 139 56212
ostat.pl. jiná plocha 87 53297
ostat.pl. manipulační pl. 36 26152
ostat.pl. neplodná půda 68 49696
ostat.pl. ostat.komunikace 145 83788
ostat.pl. silnice 5 8080
ostat.pl. zeleň 2 550
Celkem KN 1217 2531365
Par. DKM 1217 2531365
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 57
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 1
Celkem BUD 137
LV 200
spoluvlastník 299

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.10.2005
ZMVM 1:2000 01.06.1986 25.10.2005
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.06.1986 rreambulace 1874


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 05.12.2019 18:16

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.