k.ú.: 789739 - Raková - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585998 - Zádveřice-Raková NUTS5 CZ0724585998
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7211 - Vizovice
Pověřený obecní úřad 72111 - Vizovice

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 322 1417648
zahrada 125 97485
ovoc. sad 15 24117
travní p. 178 281104
lesní poz 75 417446
vodní pl. tok přirozený 14 11005
vodní pl. zamokřená pl. 5 5496
zast. pl. společný dvůr 4 354
zast. pl. 138 56296
ostat.pl. jiná plocha 87 53318
ostat.pl. manipulační pl. 36 26152
ostat.pl. neplodná půda 66 49074
ostat.pl. ostat.komunikace 144 83240
ostat.pl. silnice 5 8080
ostat.pl. zeleň 2 550
Celkem KN 1216 2531365
Par. DKM 1216 2531365
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 57
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 137
LV 202
spoluvlastník 301

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.10.2005
ZMVM 1:2000 01.06.1986 25.10.2005
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.06.1986 rreambulace 1874


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 15.07.2020 04:26

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.