k.ú.: 789666 - Zádolí u Vysokého Mýta - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581194 - Zádolí NUTS5 CZ0534581194
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 249 1556805
zahrada 54 33845
travní p. 111 187627
lesní poz 56 325060
vodní pl. nádrž přírodní 2 240
zast. pl. zbořeniště 1 210
zast. pl. 38 17204
ostat.pl. jiná plocha 29 9609
ostat.pl. ostat.komunikace 50 46813
ostat.pl. silnice 1 275
Celkem KN 591 2177688
Par. DKM 2 1357
Par. KMD 589 2176331
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 14
č.p. rod.dům 18
bez čp/če garáž 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 35
LV 92
spoluvlastník 136

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.11.2010
S-SK GS 1:2880 1839 04.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 05.06.2020 10:12

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.