k.ú.: 789381 - Všechlapy u Zabrušan - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567868 - Zabrušany NUTS5 CZ0426567868
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42131 - Duchcov

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 174 2385984
zahrada 131 50236
ovoc. sad 2 30581
travní p. 64 602214
lesní poz 1 81767
vodní pl. nádrž umělá 4 252447
vodní pl. tok přirozený 1 108
vodní pl. tok umělý 5 1356
vodní pl. zamokřená pl. 1 115
zast. pl. zbořeniště 13 7959
zast. pl. 263 70501
ostat.pl. dobývací prost. 20 158815
ostat.pl. jiná plocha 153 399269
ostat.pl. manipulační pl. 43 90606
ostat.pl. neplodná půda 124 307073
ostat.pl. ostat.komunikace 107 88161
ostat.pl. silnice 14 41540
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 30941
ostat.pl. zeleň 1 29
Celkem KN 1124 4599702
Par. DKM 2 2280
Par. KMD 1122 4597422
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 99
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 52
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 4
č.e. obchod 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 36
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 259
LV 267
spoluvlastník 345

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2016
S-SK GS 1:2880 1842 27.06.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 25.09.2020 06:39

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička