k.ú.: 789321 - Habrkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kutná Hora email: kp.khora@cuzk.cz
Rudní 4/432, 28434 Kutná Hora telefon: 327513203 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3205 - Kutná Hora NUTS4 CZ0205
Obec 534595 - Záboří nad Labem NUTS5 CZ0205534595
Pracoviště 205 - Kutná Hora

Obec s rozšířenou působností 2112 - Kutná Hora
Pověřený obecní úřad 21121 - Kutná Hora

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 103 2260156
zahrada 72 46549
ovoc. sad 3 10407
travní p. 43 207208
lesní poz 69 339859
vodní pl. nádrž přírodní 2 1936
vodní pl. nádrž umělá 1 3833
vodní pl. tok přirozený 15 99282
vodní pl. tok umělý 14 17136
vodní pl. zamokřená pl. 2 599
zast. pl. společný dvůr 3 399
zast. pl. 79 47595
ostat.pl. jiná plocha 10 4168
ostat.pl. manipulační pl. 20 9019
ostat.pl. neplodná půda 42 63198
ostat.pl. ostat.komunikace 37 83159
ostat.pl. silnice 5 38543
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 4797
ostat.pl. zeleň 21 68977
Celkem KN 546 3306820
Par. DKM 373 3189493
Par. KMD 173 117327
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo jez 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 72
LV 115
spoluvlastník 162

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.08.2017
DKM-KPÚ 1:1000 28.11.2011
S-SK GS 1:2880 1839 31.08.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kutná Hora.

vypočteno: 26.09.2020 01:13

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička