k.ú.: 789259 - Záborná Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540323 - Chotilsko NUTS5 CZ020B540323
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 139 2020962
zahrada 106 101459
travní p. 74 290362
lesní poz 160 1921289
vodní pl. nádrž umělá 3 1622
vodní pl. rybník 6 63437
vodní pl. tok přirozený 1 149
vodní pl. tok umělý 4 9759
vodní pl. zamokřená pl. 2 859
zast. pl. zbořeniště 1 25
zast. pl. 81 33867
ostat.pl. jiná plocha 21 23637
ostat.pl. neplodná půda 64 82703
ostat.pl. ostat.komunikace 42 48747
ostat.pl. silnice 3 54884
Celkem KN 707 4653761
Par. DKM 707 4653761
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 42
č.e. rod.dům 6
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 1
Celkem BUD 81
LV 139
spoluvlastník 194

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 15.04.2003 1:1000 17.06.2003 *)
S-SK GS 1:2880 1840 17.06.2003 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 19.08.2019 02:20

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.