k.ú.: 789208 - Záblatí u Osové Bítýšky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 597112 - Záblatí NUTS5 CZ0635597112
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61141 - Velká Bíteš

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 230 2831679
zahrada 69 60507
travní p. 120 380001
lesní poz 69 384669
vodní pl. nádrž umělá 2 1022
vodní pl. rybník 3 22635
vodní pl. tok přirozený 8 3298
vodní pl. tok umělý 46 19181
zast. pl. zbořeniště 3 1728
zast. pl. 144 78612
ostat.pl. jiná plocha 89 141093
ostat.pl. manipulační pl. 41 55762
ostat.pl. neplodná půda 9 3842
ostat.pl. ostat.komunikace 64 104614
ostat.pl. silnice 47 58128
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1299
ostat.pl. zeleň 9 1908
Celkem KN 954 4149978
Par. DKM 954 4149978
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 60
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 19
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 35
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 139
LV 194
spoluvlastník 269

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.12.2000
DKM-KPÚ 11.06.1998 1:1000 20.08.1998 *) extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1825 07.12.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 20.08.2019 09:57

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.