k.ú.: 789101 - Albrechtovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:388302333

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550680 - Záblatí NUTS5 CZ0315550680
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 4 12713
travní p. 34 492334
lesní poz 21 813806
vodní pl. rybník 1 905
vodní pl. tok přirozený 6 6856
vodní pl. zamokřená pl. 1 52654
zast. pl. 8 2194
ostat.pl. jiná plocha 37 133636
ostat.pl. neplodná půda 8 7777
ostat.pl. ostat.komunikace 10 25767
ostat.pl. silnice 2 23383
Celkem KN 132 1572025
Par. DKM 132 1572025
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. rod.dům 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 8
LV 22
spoluvlastník 29

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 27.11.2017 1:1000 20.12.2017 *)
KMD 1:1000 29.03.2011 20.12.2017
S-SK GS 1:2880 1837 29.03.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 20.09.2020 23:06

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.