k.ú.: 789089 - Záblatí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544426 - Dříteň NUTS5 CZ0311544426
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31022 - Hluboká nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 390 12282440
zahrada 183 182801
travní p. 296 1807032
lesní poz 265 2314339
vodní pl. nádrž přírodní 10 11371
vodní pl. nádrž umělá 10 22301
vodní pl. rybník 16 497840
vodní pl. tok umělý 108 171608
vodní pl. zamokřená pl. 39 143410
zast. pl. společný dvůr 10 4156
zast. pl. zbořeniště 1 10
zast. pl. 325 166561
ostat.pl. dobývací prost. 3 46960
ostat.pl. dráha 4 85149
ostat.pl. jiná plocha 114 223819
ostat.pl. manipulační pl. 112 89642
ostat.pl. neplodná půda 52 281438
ostat.pl. ostat.komunikace 173 420176
ostat.pl. pohřeb. 2 1090
ostat.pl. silnice 30 114786
Celkem KN 2143 18866929
Par. DKM 2143 18866929
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 142
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 7
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 12
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 70
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
Celkem BUD 303
LV 394
spoluvlastník 543

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 19.03.2019
DKM 1:1000 22.10.2014
THM-G 1:2000 23.10.1972 19.03.2019
THM-V 1:2000 23.10.1972 22.10.2014 THM gr.
S-SK GS 1:2880 1870 23.10.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 26.09.2020 01:07

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička