k.ú.: 788490 - Kozovazy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-východ email: kp.pvychod@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18212 Praha telefon: 284041111 fax:284043607

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3209 - Praha-východ NUTS4 CZ0209
Obec 539040 - Vyšehořovice NUTS5 CZ0209539040
Pracoviště 209 - Praha-východ

Obec s rozšířenou působností 2103 - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Pověřený obecní úřad 21032 - Čelákovice

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 190 1509096
vinice 6 66216
zahrada 48 40586
travní p. 44 95123
lesní poz 10 38136
vodní pl. tok přirozený 43 22590
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 51
vodní pl. zamokřená pl. 1 1681
zast. pl. 66 31594
ostat.pl. dálnice 2 56969
ostat.pl. jiná plocha 50 35718
ostat.pl. manipulační pl. 1 1100
ostat.pl. neplodná půda 22 19423
ostat.pl. ostat.komunikace 15 17162
ostat.pl. silnice 2 15363
ostat.pl. zeleň 13 43148
Celkem KN 514 1993956
Par. KMD 514 1993956
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 39
č.p. ubyt.zař 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 63
LV 101
spoluvlastník 172

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2008
S-SK GS 1:2880 1824 15.12.2008 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-východ.

vypočteno: 01.10.2020 07:06

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička