k.ú.: 788317 - Vysoké Pole - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585980 - Vysoké Pole NUTS5 CZ0724585980
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1338 2411900
zahrada 287 148656
ovoc. sad 113 135769
travní p. mez, stráň 5 2275
travní p. 2025 2734925
lesní poz 1134 5939532
vodní pl. nádrž umělá 1 4305
vodní pl. tok přirozený 36 56974
vodní pl. zamokřená pl. 3 1302
zast. pl. společný dvůr 6 1545
zast. pl. zbořeniště 19 2940
zast. pl. 389 115780
ostat.pl. jiná plocha 232 81776
ostat.pl. manipulační pl. 92 38975
ostat.pl. neplodná půda 409 190349
ostat.pl. ostat.komunikace 358 151456
ostat.pl. silnice 119 74849
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 8558
ostat.pl. zeleň 7 2208
Celkem KN 6580 12104074
Par. KMD 6580 12104074
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 72
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 190
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 28
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 367
byt.z. byt 8
obč.z. byt 8
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 20
LV 802
spoluvlastník 1642

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.06.2012
S-SK ŠS 1:2880 1828 18.06.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 09.12.2019 16:06

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.