k.ú.: 788317 - Vysoké Pole - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585980 - Vysoké Pole NUTS5 CZ0724585980
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1338 2412962
zahrada 290 151462
ovoc. sad 113 135769
travní p. mez, stráň 5 2275
travní p. 2022 2731696
lesní poz 1135 5965461
vodní pl. nádrž umělá 1 4305
vodní pl. tok přirozený 36 56974
vodní pl. zamokřená pl. 3 1302
zast. pl. společný dvůr 6 1461
zast. pl. zbořeniště 19 2940
zast. pl. 391 114820
ostat.pl. jiná plocha 233 56308
ostat.pl. manipulační pl. 92 38975
ostat.pl. neplodná půda 408 190284
ostat.pl. ostat.komunikace 358 151465
ostat.pl. silnice 119 74849
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 8558
ostat.pl. zeleň 7 2208
Celkem KN 6583 12104074
Par. KMD 6583 12104074
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 70
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 191
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 28
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 369
byt.z. byt 8
obč.z. byt 8
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 20
LV 807
spoluvlastník 1653

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.06.2012
S-SK ŠS 1:2880 1828 18.06.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 14.07.2020 04:20

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.