k.ú.: 788317 - Vysoké Pole - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585980 - Vysoké Pole NUTS5 CZ0724585980
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1331 2412027
zahrada 287 148656
ovoc. sad 113 135769
travní p. mez, stráň 5 2275
travní p. 2027 2738623
lesní poz 1131 5935834
vodní pl. nádrž umělá 1 4305
vodní pl. tok přirozený 36 56974
vodní pl. zamokřená pl. 3 1302
zast. pl. společný dvůr 6 1545
zast. pl. zbořeniště 19 2940
zast. pl. 388 115539
ostat.pl. jiná plocha 228 81852
ostat.pl. manipulační pl. 92 38975
ostat.pl. neplodná půda 409 190349
ostat.pl. ostat.komunikace 358 151493
ostat.pl. silnice 119 74849
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 8558
ostat.pl. zeleň 7 2208
Celkem KN 6567 12104073
Par. KMD 6567 12104073
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 74
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 187
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 29
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 366
byt.z. byt 8
obč.z. byt 8
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 20
LV 801
spoluvlastník 1645

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.06.2012
S-SK ŠS 1:2880 1828 18.06.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 20.08.2019 09:45

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.