k.ú.: 788082 - Vysoká nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 571113 - Vysoká nad Labem NUTS5 CZ0521571113
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1345 6180463
zahrada 351 249246
ovoc. sad 2 23292
travní p. 102 245510
lesní poz 215 7584130
vodní pl. nádrž umělá 4 2148
vodní pl. tok přirozený 28 138143
vodní pl. tok umělý 127 31981
vodní pl. zamokřená pl. 26 70802
zast. pl. společný dvůr 7 773
zast. pl. zbořeniště 10 3432
zast. pl. 764 201404
ostat.pl. jiná plocha 261 122262
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 14
ostat.pl. manipulační pl. 125 106087
ostat.pl. neplodná půda 15 41639
ostat.pl. ostat.komunikace 313 222560
ostat.pl. pohřeb. 1 1597
ostat.pl. silnice 3 56175
ostat.pl. skládka 1 4044
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2291
ostat.pl. zeleň 41 36833
Celkem KN 3745 15324826
Par. DKM 3745 15324826
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 520
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 64
bez čp/če jiná st. 60
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 9
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 710
byt.z. byt 24
obč.z. byt 8
Celkem JED 32
LV 929
spoluvlastník 1466

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.1997
S-SK GS 1:2880 1840 01.07.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 22.07.2019 05:46

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.