k.ú.: 787965 - Střednice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 535338 - Vysoká NUTS5 CZ0206535338
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2114 - Mělník
Pověřený obecní úřad 21141 - Mělník

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 83 3889379
zahrada 86 73417
ovoc. sad 3 9792
travní p. 1 17166
lesní poz 4 320731
zast. pl. společný dvůr 5 1943
zast. pl. zbořeniště 3 4869
zast. pl. 121 66058
ostat.pl. dráha 2 2780
ostat.pl. jiná plocha 37 21004
ostat.pl. manipulační pl. 31 83807
ostat.pl. neplodná půda 48 73517
ostat.pl. ostat.komunikace 30 74547
ostat.pl. silnice 9 41801
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 703
ostat.pl. zeleň 13 53442
Celkem KN 477 4734956
Par. DKM 477 4734956
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 43
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 17
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 4
Celkem BUD 117
byt.z. byt 46
Celkem JED 46
LV 160
spoluvlastník 236

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.04.2008 celé území
DKM-KPÚ 13.12.2002 1:1000 22.01.2003 *) na části k.ú.
S-SK GS 1:2880 1842 29.04.2008 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 19.07.2019 21:07

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.