k.ú.: 787876 - Možděnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572551 - Vysočina NUTS5 CZ0531572551
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 369 2066615
zahrada 112 62494
ovoc. sad 1 3891
travní p. 274 836955
lesní poz 122 2222160
vodní pl. nádrž umělá 2 626
vodní pl. rybník 2 149866
vodní pl. tok přirozený 17 12019
vodní pl. tok umělý 6 3541
zast. pl. společný dvůr 2 47
zast. pl. zbořeniště 1 103
zast. pl. 125 43903
ostat.pl. jiná plocha 34 17803
ostat.pl. manipulační pl. 31 42414
ostat.pl. neplodná půda 38 26381
ostat.pl. ostat.komunikace 232 124784
ostat.pl. silnice 12 46555
Celkem KN 1380 5660157
Par. KMD 1380 5660157
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 45
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 120
LV 157
spoluvlastník 228

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.09.2013
S-SK GS 1:2880 1839 05.09.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 24.07.2019 07:20

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.