k.ú.: 787876 - Možděnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572551 - Vysočina NUTS5 CZ0531572551
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 371 2066615
zahrada 112 62494
ovoc. sad 1 3891
travní p. 282 836671
lesní poz 128 2222160
vodní pl. nádrž umělá 2 626
vodní pl. rybník 2 149866
vodní pl. tok přirozený 17 12019
vodní pl. tok umělý 6 3541
zast. pl. společný dvůr 2 47
zast. pl. zbořeniště 1 103
zast. pl. 125 44081
ostat.pl. jiná plocha 35 17903
ostat.pl. manipulační pl. 33 42420
ostat.pl. neplodná půda 38 26381
ostat.pl. ostat.komunikace 235 124784
ostat.pl. silnice 12 46555
Celkem KN 1402 5660157
Par. KMD 1402 5660157
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 45
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 120
LV 158
spoluvlastník 230

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.09.2013
S-SK GS 1:2880 1839 05.09.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 05.06.2020 14:54

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.