k.ú.: 787744 - Vyskeř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577685 - Vyskeř NUTS5 CZ0514577685
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 363 3192858
zahrada 413 332097
ovoc. sad 60 185195
travní p. 637 2149693
lesní poz les s budovou 19 23433
lesní poz les(ne hospodář) 28 524514
lesní poz školka 1 1960
lesní poz 500 2424177
vodní pl. nádrž přírodní 1 517
vodní pl. tok přirozený 56 55034
vodní pl. tok umělý 8 6091
vodní pl. zamokřená pl. 14 41264
zast. pl. společný dvůr 2 260
zast. pl. zbořeniště 16 1799
zast. pl. 410 129837
ostat.pl. jiná plocha 94 54382
ostat.pl. manipulační pl. 31 18750
ostat.pl. neplodná půda 89 43682
ostat.pl. ostat.komunikace 203 217758
ostat.pl. pohřeb. 1 2112
ostat.pl. silnice 28 117262
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 6088
ostat.pl. zeleň 75 83477
ostat.pl. 1 1044
Celkem KN 3053 9613284
PK 67 119606
Celkem ZE 67 119606
Par. DKM 1955 7660436
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 5
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 225
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 3
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 38
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 63
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 4
bez čp/če zem.stav 27
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 416
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 476
spoluvlastník 677

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 16.05.2016 1:1000 20.05.2016 *)
S-SK GS 1:2880 1842 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 10/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 22.09.2020 17:01

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička