k.ú.: 787531 - Vydří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 562629 - Vydří NUTS5 CZ0313562629
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 263 2860736
zahrada 92 82711
travní p. 196 895990
lesní poz 208 1160648
vodní pl. nádrž umělá 1 2438
vodní pl. rybník 16 284969
vodní pl. tok přirozený 12 3963
vodní pl. tok umělý 48 16894
vodní pl. zamokřená pl. 39 90725
zast. pl. 112 54788
ostat.pl. jiná plocha 257 277666
ostat.pl. manipulační pl. 25 34677
ostat.pl. neplodná půda 14 20759
ostat.pl. ostat.komunikace 33 81931
Celkem KN 1316 5868895
Par. KMD 1316 5868895
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 36
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 109
LV 161
spoluvlastník 195

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2016
S-SK GS 1:2880 1827 20.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 19.09.2020 05:39

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.