k.ú.: 787515 - Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 591939 - Výčapy NUTS5 CZ0634591939
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 343 2778804
zahrada 62 63911
travní p. 81 95089
lesní poz 20 288122
vodní pl. nádrž umělá 2 3477
vodní pl. rybník 6 12377
vodní pl. tok umělý 68 20820
zast. pl. 68 30610
ostat.pl. jiná plocha 47 20172
ostat.pl. manipulační pl. 1 3809
ostat.pl. mez, stráň 2 1429
ostat.pl. neplodná půda 22 20719
ostat.pl. ostat.komunikace 75 63346
ostat.pl. silnice 8 28540
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 650
ostat.pl. zeleň 1 4179
Celkem KN 807 3436054
Par. DKM 168 153218
Par. KMD 639 3282836
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 51
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 68
LV 137
spoluvlastník 255

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.06.2019 intravilán - nové mapování
KMD 1:1000 31.10.2016
KM-D 1:2000 15.11.2001 31.10.2016
S-SK ŠS 1:2880 1824 15.11.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 26.09.2020 01:05

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička