k.ú.: 787426 - Světí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 548154 - Světí NUTS5 CZ0521548154
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 26.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 334 2823925
zahrada 123 76887
travní p. 19 19756
vodní pl. nádrž umělá 1 5925
vodní pl. tok přirozený 50 15680
vodní pl. tok umělý 3 7162
zast. pl. společný dvůr 8 563
zast. pl. zbořeniště 5 2202
zast. pl. 135 63747
ostat.pl. dráha 3 7524
ostat.pl. jiná plocha 30 14419
ostat.pl. manipulační pl. 23 27446
ostat.pl. neplodná půda 31 22231
ostat.pl. ostat.komunikace 66 70922
ostat.pl. silnice 23 24722
ostat.pl. zeleň 43 17219
Celkem KN 897 3200330
Par. KMD 897 3200330
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 69
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 27
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 129
byt.z. byt 15
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 18
LV 230
spoluvlastník 341

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.10.2015
S-SK GS 1:2880 1840 29.10.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 26.05.2019 23:29

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.