k.ú.: 787418 - Rosnice u Všestar - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 571091 - Všestary NUTS5 CZ0521571091
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 485 3127243
zahrada 108 70852
travní p. 115 230343
lesní poz 14 456703
vodní pl. tok přirozený 10 2997
zast. pl. společný dvůr 3 3539
zast. pl. zbořeniště 3 1918
zast. pl. 111 68571
ostat.pl. dráha 6 6173
ostat.pl. jiná plocha 6 749
ostat.pl. manipulační pl. 28 69967
ostat.pl. neplodná půda 41 51952
ostat.pl. ostat.komunikace 39 45406
ostat.pl. silnice 26 54549
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 602
ostat.pl. zeleň 22 12860
Celkem KN 1020 4204424
Par. KMD 1020 4204424
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 68
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 15
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 99
LV 183
spoluvlastník 296

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.11.2010
S-SK GS 1:2880 1840 04.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 19.07.2019 21:03

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.