k.ú.: 787418 - Rosnice u Všestar - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 571091 - Všestary NUTS5 CZ0521571091
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 487 3127513
zahrada 110 70624
travní p. 115 230343
lesní poz 15 456071
vodní pl. tok přirozený 10 2997
zast. pl. společný dvůr 3 3539
zast. pl. zbořeniště 3 1918
zast. pl. 112 67131
ostat.pl. dráha 6 6173
ostat.pl. jiná plocha 7 2517
ostat.pl. manipulační pl. 28 69967
ostat.pl. neplodná půda 41 52037
ostat.pl. ostat.komunikace 39 45932
ostat.pl. silnice 27 55255
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 602
ostat.pl. zeleň 22 12860
Celkem KN 1028 4205479
Par. KMD 1028 4205479
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 67
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 17
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 100
LV 186
spoluvlastník 302

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.11.2010
S-SK GS 1:2880 1840 04.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 06.06.2020 03:08

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.