k.ú.: 787370 - Všeruby u Plzně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559628 - Všeruby NUTS5 CZ0325559628
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32084 - Všeruby

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1572 4840380
zahrada 543 263143
ovoc. sad 156 257959
travní p. 733 1113135
lesní poz 316 1041703
vodní pl. nádrž umělá 6 4692
vodní pl. tok přirozený 168 54198
vodní pl. tok umělý 23 8694
vodní pl. zamokřená pl. 4 7680
zast. pl. společný dvůr 1 95
zast. pl. zbořeniště 3 776
zast. pl. 514 147052
ostat.pl. jiná plocha 366 168670
ostat.pl. manipulační pl. 81 51911
ostat.pl. neplodná půda 477 279982
ostat.pl. ostat.komunikace 443 148815
ostat.pl. pohřeb. 1 3464
ostat.pl. silnice 275 200895
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 12245
Celkem KN 5694 8605489
Par. DKM 5694 8605489
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 344
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 22
rozestav. 11
Celkem BUD 483
byt.z. byt 24
byt.z. garáž 6
Celkem JED 30
LV 595
spoluvlastník 802

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.2012
DKM 1:1000 30.06.2011
THM-V 1:2000 01.02.1980 17.12.2012
S-SK GS 1839 31.03.1980 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 26.09.2020 01:23

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička