k.ú.: 787337 - Studánky u Všerub - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 554456 - Všeruby NUTS5 CZ0321554456
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32022 - Kdyně

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 30 632957
zahrada 11 10593
travní p. 21 247623
lesní poz 7 356546
vodní pl. tok umělý 2 4057
vodní pl. zamokřená pl. 2 3164
zast. pl. zbořeniště 1 253
zast. pl. 3 1678
ostat.pl. jiná plocha 17 51499
ostat.pl. neplodná půda 12 24130
ostat.pl. ostat.komunikace 13 46067
ostat.pl. zeleň 3 19075
Celkem KN 122 1397642
Par. DKM 117 1048370
Par. KMD 5 349272
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 3
Celkem BUD 3
LV 19
spoluvlastník 22

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.06.2016
DKM-KPÚ 27.03.2013 1:1000 27.03.2013 *)
S-SK GS 1:2880 1838 20.06.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 18.09.2020 10:03

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.