k.ú.: 786951 - Rokytnice u Vsetína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 541630 - Vsetín NUTS5 CZ0723541630
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 249 273292
zahrada 551 206788
ovoc. sad 3 1740
travní p. mez, stráň 1 432
travní p. 973 1504884
lesní poz les s budovou 2 15
lesní poz mez, stráň 1 7
lesní poz 580 5210995
vodní pl. tok přirozený 30 70332
vodní pl. zamokřená pl. 1 90
zast. pl. společný dvůr 16 3834
zast. pl. zbořeniště 37 4662
zast. pl. 1208 170884
ostat.pl. dráha 2 52417
ostat.pl. jiná plocha 307 191423
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 1188
ostat.pl. manipulační pl. 45 38183
ostat.pl. neplodná půda 300 164189
ostat.pl. ostat.komunikace 450 278487
ostat.pl. silnice 51 35990
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 883
ostat.pl. zeleň 85 140289
Celkem KN 4894 8351004
Par. DKM 4894 8351004
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 54
č.p. jiná st. 20
č.p. obchod 10
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 365
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 5
č.e. jiná st. 26
č.e. rod.rekr 175
č.e. zem.stav 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 330
bez čp/če jiná st. 65
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 72
rozestav. 2
Celkem BUD 1180
byt.z. byt 1220
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 60
obč.z. garáž 22
obč.z. j.nebyt 1
obč.z. rozest. 17
Celkem JED 1328
LV 2403
spoluvlastník 4607

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.12.2003
ZMVM 1:2000 01.01.1989 30.12.2003 1:1000 (8 m.l.) 1.1.1989
Ins. A 1:1000 01.01.1924 30.12.2003
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.01.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 14.07.2020 04:47

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.