k.ú.: 786951 - Rokytnice u Vsetína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 541630 - Vsetín NUTS5 CZ0723541630
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 248 273292
zahrada 551 206814
ovoc. sad 3 1740
travní p. mez, stráň 1 432
travní p. 970 1504611
lesní poz les s budovou 2 15
lesní poz mez, stráň 1 7
lesní poz 577 5205814
vodní pl. tok přirozený 30 70332
vodní pl. zamokřená pl. 1 90
zast. pl. společný dvůr 16 3834
zast. pl. zbořeniště 37 4662
zast. pl. 1208 170972
ostat.pl. dráha 2 52417
ostat.pl. jiná plocha 306 191321
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 1188
ostat.pl. manipulační pl. 45 38183
ostat.pl. neplodná půda 304 169816
ostat.pl. ostat.komunikace 450 278487
ostat.pl. silnice 48 35805
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 883
ostat.pl. zeleň 85 140289
Celkem KN 4887 8351004
Par. DKM 4887 8351004
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 54
č.p. jiná st. 20
č.p. obchod 10
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 364
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 4
č.p. výroba 5
č.e. jiná st. 26
č.e. rod.rekr 175
č.e. zem.stav 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 329
bez čp/če jiná st. 67
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 72
rozestav. 2
s roz.jed 1
Celkem BUD 1179
byt.z. byt 1220
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 50
obč.z. garáž 18
obč.z. rozest. 30
Celkem JED 1326
LV 2388
spoluvlastník 4563

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.12.2003
ZMVM 1:2000 01.01.1989 30.12.2003 1:1000 (8 m.l.) 1.1.1989
Ins. A 1:1000 01.01.1924 30.12.2003
S-SK ŠS 1:2880 1829 01.01.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 06.12.2019 08:42

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.