k.ú.: 786721 - Vřesová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560707 - Vřesová NUTS5 CZ0413560707
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41072 - Chodov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.09.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 17810
orná půda 3 21772
zahrada 18 13456
travní p. 12 219965
lesní poz les(ne hospodář) 23 268525
lesní poz 17 573865
vodní pl. nádrž umělá 1 128246
vodní pl. tok přirozený 8 47648
zast. pl. 201 145744
ostat.pl. dráha 3 25687
ostat.pl. jiná plocha 69 335706
ostat.pl. manipulační pl. 12 1002661
ostat.pl. neplodná půda 8 163595
ostat.pl. ostat.komunikace 17 64103
ostat.pl. silnice 7 78978
ostat.pl. zeleň 1 18407
Celkem KN 401 3126168
Par. DKM 401 3126168
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 12
č.p. rod.dům 1
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 26
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 19
bez čp/če výroba 100
Celkem BUD 173
LV 51
spoluvlastník 56

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.12.2004
FÚO 1:2000 01.01.1974 10.12.2004
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1974


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 21.09.2019 03:15

Aktuality

16.09.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2019) je k dispozici ke stažení.

09.09.2019
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 25. září 2019.

30.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.