k.ú.: 786667 - Vřesce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:381203012

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552992 - Ratibořské Hory NUTS5 CZ0317552992
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31124 - Tábor

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 193 3082454
zahrada 76 47383
ovoc. sad 1 1739
travní p. 182 635115
lesní poz ostat.komunikace 1 2379
lesní poz 111 1633466
vodní pl. nádrž umělá 2 872
vodní pl. rybník 1 34411
vodní pl. tok přirozený 35 31343
vodní pl. tok umělý 18 12756
vodní pl. zamokřená pl. 3 2065
zast. pl. společný dvůr 3 1489
zast. pl. zbořeniště 1 9
zast. pl. 82 46579
ostat.pl. jiná plocha 32 11911
ostat.pl. manipulační pl. 26 21631
ostat.pl. neplodná půda 51 43656
ostat.pl. ostat.komunikace 62 148276
ostat.pl. silnice 13 42188
ostat.pl. zeleň 3 852
Celkem KN 896 5800574
Par. DKM 896 5800574
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 33
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 13
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 74
LV 176
spoluvlastník 242

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.09.2017
DKM-KPÚ 1:1000 29.06.2017
DKM 1:1000 19.12.2012
ZMVM 1:2000 16.11.1989 26.09.2017
S-SK GS 1:2880 1830 16.11.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 20.09.2020 23:42

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.